НАВИГАЦИЈА
12 ℃
Сунчано
12:12:12
Правила коришћења
Поштовани,

Хвала што посећујете веб-сајт СЦ „Нови Београд“, односно СРЦ "11 Април". Приступом, претраживањем и/или употребом овог интернет сајта, ви потврђујете да сте прочитали и разумели ове услове и да сте са њима сагласни те се обавезујете да поступате у складу са свим важећим законима и прописима. Зато, молимо вас још једном да пажљиво прочитате све услове и одредбе садржане у овом документу.

Услови коришћења
Све информације доступне на овој интернет презентацији искључиво су информативног карактера, не смеју се користити у комерцијалне сврхе нити дистрибуирати трећим лицима.

Информације које  СЦ „Нови Београд“ објављује на овој интернет презентацији сматрају се тачним и поузданим у време њиховог уношења.  СЦ „Нови Београд“ може у сваком тренутку, без претходне најаве, ажурирати постојеће или додати нове информације на својој интернет презентацији.

СЦ „Нови Београд“ стално проверава и актуализује информације на својим интернет странама. Упркос свој брижљивости, могуће је да су се подаци у међувремену променили. Стога  СЦ „Нови Београд“ не може преузети одговорност за коришћење информација са овог сајта јер су оне само информативног карактера и не сматра се одговорним за евентуалне последице које могу наступити на основу другачијег тумачења материјала на нашој интернет страници. За додатне информације, молимо, обратите се запосленима СЦ „Нови Београд“.

Особе које су заинтересоване за било коју услугу  СЦ „Нови Београд“, представљену на овом сајту, могу контактирати  СЦ „Нови Београд“ како би се детаљније распитали о свим условима пружања одређене услуге.
Молимо вас имајте у виду да слање порука електронским путем може бити несигурно и подложно неовлашћеном приступу трећих лица или погрешној достави. Свака порука примљена електронским путем сматраће се неповерљивом, те  СЦ „Нови Београд“ не одговара за сигурност и приватност таквих порука.

Искључење одговорности
Сагласни сте да користите интернет презентацију  СЦ „Нови Београд“ на сопствени ризик.  СЦ „Нови Београд“ није одговорно за било какву штету или губитак информација које могу да се десе приликом коришћења интернет презентације  СЦ „Нови Београд“ или услуга, сервиса и софтвера који се налазе на овој интернет презентацији.  СЦ „Нови Београд“ неће бити одговорно за било какву специјалну, индиректну или последичну штету или било какву штету која може проистећи из коришћења ове интернет презентације и њеног садржаја или недоступности исте.

Повезивање на треће локације – линкови
Линкови садржани на овој интернет презентацији омогућиће вам да напустите страницу  СЦ „Нови Београд“. Повезане локације нису под контролом  СЦ „Нови Београд“, самим тим није одговорна за садржину било које повезане локације, или за било које измене или ажурирања таквих интернет страна.  СЦ „Нови Београд“ вам омогућава ове везе/линкове ради погодности. Укључење било којег линка/везе не имплицира подржавање такве локације од стране  СЦ „Нови Београд“.

Ауторска права
Сви елементи на овој интернет презентацији су заштићени у погледу ауторског права, и искључиво су власништво  СЦ „Нови Београд“.

Прикупљање података корисника 
На овом сајту се прикупљају и подаци корисника (име, презиме, телефонски број, е-маил адреса, град...). Поменуте податке корисник сајта оставља добровољно испуњавањем формулара и то се сматра сагласношћу да се ти подаци могу користити у различите сврхе: контакт са корисником, статистичка обрада посећености нашег сајта и накнадно информисање корисника о понуди  СЦ „Нови Београд“. Гарантујемо да податке прикупљене на тај начин користимо интерно без уступања трећим лицима. Уколико не желите да се ваши подаци користе у назначене сврхе, молимо да нас контактирате и одјавите се са листе.

Малолетни корисници
Уколико сте малолетни, неопходно је да добијете дозволу својих родитеља или старатеља пре него што нам дате информације о себи. Малолетним корисницима, који немају поменуто одобрење, није дозвољено да остављају личне податке.